Bel: 06-16993003

Welkom bij VBO ZORG B.V.

Wij zijn een netwerk van zorgprofessionals. Zorg die wordt geleverd door onze gekwalificeerde zorgprofessionals. Vanuit expertise en betrokkenheid zijn onze zorgprofessionals werkzaam in verschillende werkvelden binnen de zorg, zoals: jeugdzorg, psychiatrie, verslavingszorg, ouderenzorg, psychogeriatrie, somatische zorg, gehandicaptenzorg, EMB (ernstige meervoudige beperking), antroposofische zorg, NAH (niet-aangeboren hersenletsel), maatschappelijk werk, kinderopvang en dagbesteding.

Wij bieden onze zorg op verschillende manieren. Daarbij kan enerzijds gedacht worden aan het detacheren van zorgprofessionals die als zzp’er bij ons betrokken zijn. Anderzijds verrichten wij zelfstandig zorgdiensten, die onder onze verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. Geen vraag is ons te gek, snel schakelen is onze kracht.